Τα πρώτα 5 χρόνια ενός παιδιού θεωρούνται καθοριστικά για τη μετέπειτα εξέλιξη της ζωής του

Έξυπνο ξεκίνημα Τα πρώτα πέντε χρόνια ενός παιδιού θεωρούνται καθοριστικά για τη μετέπειτα εξέλιξη της ζωής του. Το Έξυπνο Ξεκίνημα είναι ένας πρακτ... Περισσότερα...

Σήμερα που τα παιδιά μεγαλώνουν με όλες τις ανέσεις επιβάλλεται να τους μάθουμε την κοινωνική αμοιβαιότητα

Η συναισθηματική δεξιότητα των παιδιών Η φροντίδα προς τους άλλους είναι ένας βασικός τομέας στην διαπαιδαγώγηση. Το παιδί μαθαίνει ότι κάθε μέλος τη... Περισσότερα...