Πώς θα βελτιώσει το παιδί σας το γραφικό του χαρακτήρα;

Πώς θα βελτιώσει το παιδί σας το γραφικό του χαρακτήρα;

Ακολούθησε τη φωτεινή γραμμή! Αντιμετώπιση της Δυσγραφίας και βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα.

Η ανάγκη βελτίωσης της γραφής προκύπτει πολύ συχνά σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!

Γραφή

Η γραφή είναι μια προέκταση της ανθρώπινης γλώσσας στο χώρο και στο χρόνο. Πρόκειται για την αναπαράσταση της γλώσσας με τη χρήση συμβόλων και σημείων. Μέσα από το σύστημα γραφής συνθέτουμε κείμενα και αναπαράγουμε νοήματα.

Ανάπτυξη

Η γραφή είναι μια από τις πιο σύνθετες δεξιότητες που καλείται ο άνθρωπος να μάθει. Προϋποθέτει να έχουμε μια νοητική αναπαράσταση του γράμματος που θέλουμε να γράψουμε και έπειτα να προγραμματίσουμε όλη την κίνηση που χρειάζεται για να το κατασκευάσουμε στο χαρτί.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Τα παιδιά με δυσκολίες στη γραφή δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τους συνομηλίκους τους και παρουσιάζουν έναν γραφικό χαρακτήρα που δεν “καλυτερεύει” με τον χρόνο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να έχουν παίξει ρόλο και να επηρέαζουν την γραφοκινητική εξέλιξη του παιδιού.

Αντιμετώπιση

Στα πλαίσια ενός προγράμματος παρέμβασης ειδικής αγωγής υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα. Μια από αυτές είναι και η χρήση της φωτεινής γραμμής!

Υλικά: φωτεινός (φωσφοριζέ) μαρκαδόρος

Τα βήματα για αυτή την δραστηριότητα είναι πολύ απλά. Περνάμε με το φωτεινό μαρκαδόρο μια γραμμή κατά μήκος της γραμμής του τετραδίου. Σκοπός είναι να μάθουμε ποια γράμματαπερνούν και δεν περνούν κάτω από την γραμμή. Γράφουμε όλα τα γράμματα και γράφει και το παιδί μαζί μας. Η οδηγία είναι: πρέπει να μπουν στο χρώμα μόνο τα γράμματα που “πέφτουν” πχ. γ, μ, ρ κτλ. Με το φωτεινό χρώμα το παιδί μπορεί εύκολα να δει ποια παραβίασαν τον κανόνα, να τα κυκλώσει και να τα διορθώσει.

Το ίδιο γίνεται και με τα γράμματα που είναι πιο ψηλά από τα υπόλοιπα. Αυτή τη φορά η γραμμή είναι από πάνω και η οδηγία είναι να ξεκινούν από ή να φτάσουν τη φωτεινή γραμμή.

Τα ψηλά γράμματα!

Έπειτα περνάμε σε λέξεις. Οι γραμμές είναι πάνω και κάτω για να υπάρχει η διόρθωση.

Λέξεις!

Μπορεί να γίνει χρήση του εργαλείου σε διάφορες ασκήσεις και στόχος είναι το παιδί να γενικεύσει τον κανόνα. Προωθήστε την ιδέα να χρησιμοποιεί το φωτεινό μαρκαδόρο ως τρόπο αυτοδιόρθωσης.

Παραδείγματα εφαρμογής:

Αγόρι, Δ Δημοτικού με στοιχεία δυσγραφίας!

Υλικό από την ειδική παιδαγωγό σε εποπτεία Άντζελα Στολτίδη (Αθήνα) που δείχνει την εφαρμογή της άσκησης σε παιδί Δ’ Δημ. με δυσγραφικά χαρακτηριστικά στη γραφή του.

Πριν

Υλικό από την ειδική παιδαγωγό σε εποπτεία Μαρία Αχιλλέως (Κύπρος).
Δείγμα γραφής από αγόρι Ε’ Δημ. με δυσγραφία

Μετά (γράμματα)

Εφαρμογή της άσκησης σε γράμματα

Μετά (πρόταση)

Εφαρμογή της άσκησης σε πρόταση

“Πρόκειται για μια μέθοδο που μπορούν να εφαρμόσουν ειδικοί παιδαγωγοί σε προγράμματα παρέμβασης, δάσκαλοι σαν βοηθητικό εργαλείο στη τάξη, γονείς κατά την καθημερινή μελέτη.”

Ενημερωθείτε για:

Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ.
Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Σχολείο