Πώς οι γονείς θα κάνουν την έναρξη της σχολικής χρόνιας γιορτή;

Πώς οι γονείς θα κάνουν την έναρξη της σχολικής χρόνιας γιορτή;

Το σχολείο εμφανίζεται ως θεσμός το 3.000π.Χ στη Μεσοποταμία. Σκοπός του είναι η διδαχή γραφής, ανάγνωσης και αρίθμησης. Η έννοια της διδασκαλίας, έθεσε από αρχής το σχολείο σε ανώτερη, έναντι της οικογένειας, ιεραρχικά θέση. Ο λόγος είναι η μορφωτικής ανεπάρκειας των περισσότερων γονέων. Η θέση αυτή του σχολείου διατηρήθηκε στο πέρασμα των αιώνων.

Κάθε παιδί μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια και ένα σχολείο τείνει να κουβαλά ως κληρονομιά του αρχές, ιδέες και αντιλήψεις για τη ζωή και τους συνανθρώπους του, επηρεασμένο από το περιβάλλον που μεγάλωσε και διδάχθηκε. Το σχολείο διδάσκει, αλλά στη διαμόρφωση της σκέψης και στάσης ζωής συνεπικουρεί ανάλογα με το πόσο αρμονική είναι η συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο.

Τώρα που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, σε όποια βαθμίδα και να βρίσκονται τα παιδιά μας έχουμε κάποιες ευθύνες και υποχρεώσεις μας ώστε να έχουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο.

  • Δείχνουμε το παιδί πως του έχουμε εμπιστοσύνη και πως το αγαπάμε άσχετα με τις σχολικές επιδόσεις. Η ασφαλή προσκόλληση του παιδιού στον γονέα δημιουργεί ένα ισορροπημένο παιδί στα εύκολα και στα δύσκολα. Ανταποκρίνεται αρμονικά σε συνθήκες άγχους και πίεσης.
  • Πηγαίνουμε να αγοράσουμε τα σχολικά τους μαζί. Η αγορά καινούριων πραγμάτων είναι από μόνο του γιορτή.
  • Του δίνουμε τη δυνατότητα να ασχοληθεί μόνο του με τη σχολική τσάντα και τη σχολική κασετίνα. Η διαδικασία της υπευθυνότητας ξεκινά από τα μικρά και απλά πράγματα
  • Δεν αναφέρουμε τίποτα κακό η καλό για τους δασκάλους του. Δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να αποκτήσει δική του άποψη, να ακούσει τον εαυτό του. Όποιον δάσκαλο και να έχει οφείλει να τον σέβεται, να αξιοποιεί ό,τι του προσφέρει και να μαθαίνει “πως να μαθαίνει”. Η γνώση να προέρχεται από εσωτερικά κίνητρα
  • Είμαστε υπεύθυνοι να έχει το παιδί σχέσεις και επικοινωνία με τους συμμαθητές του. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις είναι κίνητρο θετικής εικόνας για το σχολείο.

Όταν ένα παιδί δεν έχει φίλους, φέρνουμε οι γονείς φίλους στο παιδί.

  • Οι γονείς έχουμε το ρόλο να μεταδίδουμε θετικές εικόνες από το σχολικό περιβάλλον. Σημαντικό είναι η υπενθύμιση πως όλες οι τάξεις είναι “καλές”, δεν υπάρχουν δύσκολες και εύκολες τάξεις και μαθήματα, υπάρχουν μόνο μαθητές που μελετούν σταθερά, έχουν πρόγραμμα και σειρά.  Το πιο σίγουρο είναι πως καμία σχολική χρονιά δεν θα ξαναγυρίσει.
  • Ο καλύτερος τρόπος να μεταφέρουμε στα παιδιά αποδεκτές συμπεριφορές, είναι να είμαστε εμείς παράδειγμα σωστό ως γονείς στην καθημερινότητά μας.
  • Να έχουμε ενεργό ρόλο στη σχολική ζωή. Να συμμετέχουμε ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών, να πηγαίνουμε στις σχολικές εορτές και εκδηλώσεις, να επιβραβεύουμε θετικά με ηθικά και λεκτικά έπαθλα,να μελετάμε,να είμαστε πάντα διαθέσιμοι να τους ακούσουμε η να τους βοηθήσουμε

Ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ενθάρρυνση, ενίσχυση και διευκόλυνση της ουσιαστικής συνεργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας σπιτιού και σχολείου, είναι προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μελών. Η κοινωνική ευημερία ξεκινά σήμερα.

Καλή σχολική χρονιά!

Σκέψεις