5+1 απαραίτητες προσαρμογές για αυξημένη επίδοση του δυσλεξικού παιδιού στα διαγωνίσματα

5+1 απαραίτητες προσαρμογές για αυξημένη επίδοση του δυσλεξικού παιδιού στα διαγωνίσματα

Πως θα βοηθήσουμε τα παιδιά με δυσλεξία να αυξήσουν την επίδοση τους στα διαγωνίσματα;

Είναι πολύ σύνηθες οι μαθητές με δυσλεξία να παρουσιάζουν μέτρια επίδοση στα γραπτά διαγωνίσματα και στις εξετάσεις. Η δυσορθογραφία, η δυσαναγνωσία, η δυσκολία στη πλήρη κατανόηση των γλωσσικών πληροφοριών των εκφωνήσεων και ο επιπλέον χρόνος που χρειάζονται για να ανακαλέσουν γνώσεις και να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις τους γίνονται βασικοί παράγοντες μειωμένης επιτυχίας.

Αν θέλετε τις 6 προσαρμογές συγκεντρωμένες κατεβάστε εδώ!

6 βασικές προσαρμογές που συμβάλουν σημαντικά στην επίδοση των δυσλεξικών μαθητών κατά τη διάρκεια των διαγωνισμάτων:

  • Οι ερωτήσεις να είναι γραμμένες με μεγάλα γράμματα και καθαρές γραμματοσειρές.
  • Εκτυπώστε τις ερωτήσεις σε κίτρινης απόχρωσης χαρτί.
  • Επιπλέον χρόνος συγκριτικά με τους υπόλοιπους μαθητές.
  • Προφορική εξέταση σε κάποια θέματα.
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εναλλακτική του χειρόγραφου τρόπου γραφής.
  • Λεξικό δίπλα στο μαθητή.

Με αυτούς τους τρόπους αναγνωρίζονται και ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες που έχει κάθε μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δίνοντας του τις ίδιες ευκαιρίες προόδου με τους υπόλοιπους μαθητές.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ

Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

fb & twitter
Aπό το blog της Άσπα Μητρακάκη

Σχολείο