Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες με τη μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς. Τα cookies εγκαθίστανται στον περιηγητή (browser) του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής μέσω της οποίας επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, καθώς και την πρόσθετη λειτουργικότητα (πχ απομνημόνευση προτιμήσεών σας) και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή τη συσκευή που εγκαθίστανται, ούτε και στα υπόλοιπα αρχεία αυτών.

Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οπότε δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα σε κανέναν να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη μέσω του ιστοτόπου, μέσω email, τηλεφώνου κλπ. Επιπλέον, δε δίνουν την πρόσβαση σε άλλα αρχεία του υπολογιστή σας.

 

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser). Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies αυτά στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες:

  • Απαραίτητα (necessary) cookies: Τα απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, όπως τη σωστή περιήγησή σας σε αυτόν και την ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες. Ο ιστότοπος δε θα λειτουργεί κανονικά στην περίπτωση μη εγκατάστασης, επομένως αν επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε δε θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου.
  • Στατιστικά (statistic) cookies:Ταcookiesαυτά χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Τα στατιστικά cookiesσυλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου.
  • Cookies στοχευμένης διαφήμισης (Advertising/Marketingcookies):Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να γίνονται οι διαφημίσεις πιο ελκυστικές και πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Επίσης χρησιμοποιούνται για να γίνουν οι διαφημίσεις πιο χρήσιμες για τους εκδότες και τους διαφημιζόμενους.
  • Sessioncookies: Τα cookies αυτά επιτρέπουν να αναγνωρίζονται οι επισκέπτες κατά την περιήγησή τους σε ένα ιστότοπο, ώστε οι διάφορες επιλογές τους να απομνημονεύονται. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του ιστοτόπου. Τα sessioncookiesλήγουν μετά το τέλος της περιήγησης του επισκέπτη.
  • Persistentcookies: Τα cookies αυτά παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη για περισσότερες της μίας περιόδους πλοήγησης (session), επιτρέποντας έτσι την απομνημόνευση των προτιμήσεων ή των ενεργειών του χρήστη, ή για την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων.
  • FirstPartyCookies: Τα cookies αυτά ορίζονταικαι χρησιμοποιούνται από τον κάτοχο του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.
  • ThirdpartyCookies: Τα cookies αυτά ορίζονται από τρία μέρα εκτός του κατόχου του ιστοτόπου που επισκέπτεστε (πχ facebook, youtubeκλπ). Το workingmoms.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο στα cookies αυτά.

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο workingmoms.gr, η/οι κατηγορία/ες στην/στις οποία/ες ανήκουν, ο πάροχος, το είδος τους και η διάρκεια που μένουν εγκατεστημένα, αν πρόκειται για persistent cookies.

 

Απαραίτητα (necessary) cookies

Cookie First/ThirdParty
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
SID Third Party
(google.com, google.gr, youtube.com)
Persistent Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της περιόδου σύνδεσης 724 ημέρες
_cfduid Third Party

(onesignal.com)

Persistent Συνδέεται με ιστότοπους που χρησιμοποιούν το CloudFlare και χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση των ωρών φόρτωσης σελίδας. 339 ημέρες
DSID Third Party

(doubleclick.net)

Persistent Χρησιμοποιείται για να ορίσει τη μοναδική ταυτότητα του χρήστη, περιέχοντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό. 14 ημέρες

 

 

Cookies στατιστικών (statistic cookies)

Cookie First/Third Party
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
_ga First Party Persistent Χρησιμοποιείταιγια να διακρίνει τους μοναδικούς χρήστες, αντιστοιχώντας έναν αριθμό που παράγεται τυχαία, ως αναγνωριστικό πελάτη. Επίσης, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων των επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων του ιστοτόπου. 2 χρόνια
_gat First Party Persistent Χρησιμοποιείται για να περιορίζει το ποσοστό των αιτήσεων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας. 1 ημέρα
_gid First Party Persistent Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε σελίδα που ο χρήστης επισκέπτεται. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 1 ημέρα
pps_show_101 First Party Persistent Χρησιμοποιείται για να ελέγχει την εμφάνιση του popupπαραθύρου στην έναρξη πλοήγησης στον ιστότοπο. 1 ημέρα
pps_show_102 First Party Persistent Χρησιμοποιείται για να ελέγχει την εμφάνιση του popupπαραθύρου στην έναρξη πλοήγησης στον ιστότοπο. 1 ημέρα

 

Cookies στοχευμένηςδιαφήμισης (Advertising/Marketing cookies)

Cookie First/Third Party
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
CMID Third Party
(casalmedia.com)
Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση και τα προϊόντα που βλέπουν οι επισκέπτες. 365 ημέρες
CMPRO Third Party
(casalmedia.com)
Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση και τα προϊόντα που βλέπουν οι επισκέπτες. 90 ημέρες
CMPS Third Party
(casalmedia.com)
Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση και τα προϊόντα που βλέπουν οι επισκέπτες. 90 ημέρες
CMST Third Party
(casalmedia.com)
Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση και τα προϊόντα που βλέπουν οι επισκέπτες. 1 ημέρα
d Third Party
(quantserve.com)
Persistent Συλλέγει ανώνυμα δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη των χρηστών στον ιστότοπο, τον μέσο χρόνο παραμονής σε αυτόν και ποιες σελίδες έχουν φορτωθεί, προκειμένου να εξαχθούν αναφορές, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστοτόπου. 90 ημέρες
mc Third Party
(quantserve.com)
Persistent Συλλέγει ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με το οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. 391 ημέρες
IDE Third Party
(doubleclick.net)
Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 1 έτος
i Third Party
(openx.net)
Persistent Αταξινόμητο 365 ημέρες
KADUSERCOOKIE Third Party
(pubmatic.com)
Persistent Αταξινόμητο 90 ημέρες
LOGIN_INFO Third Party
(youtube.com)
Persistent Αταξινόμητο 2 έτη
PREF Third Party
(youtube.com)
Persistent Δημιουργεί ένα προφίλ ενδιαφερόντων για να προβάλλονται σχετικές διαφημίσεις. Λειτουργεί με μοναδικό προσδιορισμό του προγράμματος περιήγησης (browser) και της συσκευής. 8 μήνες
NID Third Party
(google.com, google .gr)
Persistent Βοηθά να δημιουργηθεί ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας, ώστε να προβάλλονται συναφείς διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. 6 μήνες
test_cookie Third Party

(doubleclick.net)

Persistent Προσδιορίζει εάν το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη του ιστοτόπου υποστηρίζει cookies. 1 ημέρα
r/collect Third Party

(doubleclick.net)

Session Στέλνει δεδομένα στο GoogleAnalytics σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης για να πλοηγηθεί στον ιστότοπο και τη συμπεριφορά του. Session
1P_JAR Third Party

(google.com)

Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 30 ημέρες
HSID Third Party

(google.com, google.gr, youtube.com)

Persistent Δημιουργεί ένα προφίλ του επισκέπτη με τα ενδιαφέροντά του προκειμένου να προβάλλει σχετικές με αυτά διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. 2 έτη
SAPISID Third Party

(google.com, google.gr, youtube.com)

Persistent Ορίζεται μέσω του ιστοτόπου από διαφημιστικούς συνεργάτες και χρησιμοποιείται από αυτούς για να δημιουργήσει ένα προφίλ ενδιαφερόντων των επισκεπτών του ιστοτόπου και να προβάλλει σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. Λειτουργεί με μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής των επισκεπτών. 2έτη
SIDCC Third Party

(google.com, youtube.com)

Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 90 ημέρες
SSID Third Party

(google.com, google.gr, youtube.com)

Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 2 έτη
_atuvc First Party Persistent Ανανεώνει τον μετρητή της λειτουργίας κοινοποίησης στα socialmedia από τον ιστότοπο. 13 μήνες
_atuvs First Party Persistent Όταν μία σελίδα έχει κοινοποιηθεί στα socialmedia, ελέγχει ότι ο μετρητής κοινοποίησης ανανεώνεται και προβάλλεται στον χρήστη. 1 ημέρα
GPS Third Party

(youtube.com)

Persistent Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στις κινητές συσκευές ώστε να δοθεί η δυνατότητα γεωγραφικού εντοπισμού βασισμένο στην GPS τοποθεσία του χρήστη. 1 ημέρα
loc Third Party

(addthis.com)

Persistent Βοηθά τους παρόχους διαδικτύου να πάρει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που κοινοποιούν πληροφορίες και την γεωγραφική τοποθεσία τους, σε επίπεδο χώρας. 13 μήνες
uvc Third Party

(addthis.com)

Persistent Εντοπίζει τη συχνότητα κοινοποίησης στα social media ανά χρήστη. 13 μήνες
VISITOR_INFO1_LIVE Third Party

(youtube.com)

Persistent Υπολογίζει προσεγγιστικά το εύρος του χρήστη στις σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο του youtube. 179 ημέρες
YSC Third Party

(youtube.com)

Session Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να κρατήσει στατιστικά δεδομένα των βίντεο youtube που έχει δει ο χρήστης. Session
xtc Third Party

(addthis.com)

Persistent Καταχωρεί την κοινοποίηση που κάνει ο χρήστης στα social media. 13 μήνες
DPSync3 Third Party

(pubmatic.com)

Persistent Χρησιμοποείται για σκοπούς marketing. 90 ημέρες
KRTBCOOKIE_# Third Party

(pubmatic.com)

Persistent Χρησιμοποείται για σκοπούς marketing. 1 μήνας
KRTBCOOKIE Third Party

(pubmatic.com)

Persistent Χρησιμοποείται για σκοπούς marketing. 1 μήνας
PUBMDCID Third Party

(pubmatic.com)

Persistent Χρησιμοποείται για σκοπούς marketing. 90 ημέρες
PugT Third Party

(pubmatic.com)

Persistent Χρησιμοποείται για σκοπούς marketing. 1 μήνας
SPugT Third Party

(pubmatic.com)

Persistent Χρησιμοποείται για σκοπούς marketing. 1 μήνας
SyncRTB3 Third Party

(pubmatic.com)

Persistent Χρησιμοποείται για σκοπούς marketing. 90 ημέρες
chk Third Party

(pubmatic.com)

Persistent Χρησιμοποείται για σκοπούς marketing. 90 ημέρες
audit Third Party

(rubiconproject.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα του χρήστη για σκοπούς διαφήμισης ή ανάλυσης στατιστικών δεδομένων 1 έτος
khaos Third Party

(rubiconproject.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα του χρήστη για σκοπούς διαφήμισης ή ανάλυσης στατιστικών δεδομένων 1 έτος
rsid Third Party

(rubiconproject.com)

Session Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα του χρήστη για σκοπούς διαφήμισης ή ανάλυσης στατιστικών δεδομένων Session
ses# Third Party

(rubiconproject.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα του χρήστη για σκοπούς διαφήμισης ή ανάλυσης στατιστικών δεδομένων 1 ημέρα
vis# Third Party

(rubiconproject.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα του χρήστη για σκοπούς διαφήμισης ή ανάλυσης στατιστικών δεδομένων 1 ημέρα
id Third Party

(mookie1.com)

Persistent Παρακολουθεί τον στόχο μιας στοχευμένης διαφήμισης 1 έτος
mdata Third Party

(mookie1.com)

Persistent Παρακολουθεί τον στόχο μιας στοχευμένης διαφήμισης 1 έτος
pd Third Party

(openx.net)

Persistent Καταγράφει ανώνυμα δεδομένα του χρήστη, όπως γεωγραφική τοποθεσία, ιστότοπους επισκεψιμότητας και τις διαφημίσεις στις οποίες έκανε κλικ, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προβολής διαφημίσεων βάσει της κίνησης του χρήστη. 15 ημέρες
ANID Third Party

(google.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για διαφημίσεις που προβάλλονται σε ολόκληρο τον ιστό. 390 ημέρες
na_id Third Party

(addthis.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για στόχευση και διαφήμιση. 286 ημέρες
na_tc Third Party

(addthis.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για στόχευση και διαφήμιση. 227 ημέρες
s_gl Third Party

(youtube.com)

Session Χρησιμοποιείται για να προσαρμόζει τη διαφήμιση στις προτιμήσεις του χρήστη κατά την αναζήτησή του στην google. Session
AID Third Party

(google.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της δραστηριότητας του χρήστη μεταξύ διαφόρων συσκευών, εάν έχει συνδεθεί προηγουμένως στον λογαριασμό του google σε κάποια άλλη συσκευή. Αυτό έχει ως σκοπό τον συντονισμό των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε διάφορες συσκευές και για τον υπολογισμό των συμβάντων μετατροπής. 540 ημέρες
TAID Third Party

(google.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της δραστηριότητας του χρήστη μεταξύ διαφόρων συσκευών, εάν έχει συνδεθεί προηγουμένως στον λογαριασμό του google σε κάποια άλλη συσκευή. Αυτό έχει ως σκοπό τον συντονισμό των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε διάφορες συσκευές και για τον υπολογισμό των συμβάντων μετατροπής. 14 ημέρες
ab Third Party

(agkn.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφήμισης. 1 έτος
u Third Party

(agkn.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφήμισης. 1 έτος
ouid Third Party

(addthis.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για στόχευση και διαφήμιση. 13 μήνες
uid Third Party

(addthis.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για στόχευση και διαφήμιση. 13 μήνες

 

 

Λοιπά cookies

Cookie First/ThirdParty
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
APISID Third Party

(google.com, google.gr, youtube.com)

Persistent Ορίζεται μέσω του ιστοτόπου από διαφημιστικούς συνεργάτες και χρησιμοποιείται από αυτούς για να δημιουργήσει ένα προφίλ ενδιαφερόντων των επισκεπτών του ιστοτόπου και να προβάλλει σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. Λειτουργεί με μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής των επισκεπτών. 2 έτη
CONSENT Third Party

(google.com, google.gr, youtube.com)

Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 19 έτη
SEARCH_SAMESITE Third Party

(google.com)

Persistent Αταξινόμητο 6 μήνες
fr Third Party

(facebook.com)

Persistent Αταξινόμητο 90 ημέρες
presence Third Party

(facebook.com)

Session Χρησιμοποιείται για να περιορίσει την κατάσταση της συνομιλίας του χρήστη. Session
sb Third Party

(facebook.com)

Persistent Αταξινόμητο 2 έτη
spin Third Party

(facebook.com)

Persistent Αταξινόμητο 25 ώρες
wd Third Party

(facebook.com)

Session Αποθηκεύει τις διαστάσεις του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης (browser) και χρησιμοποιείται για να βελτιστοποιήσει την απόδοση της σελίδας. Session
xs Third Party

(facebook.com)

Session Αποτελείται από πολλά στοιχεία, διαχωρισμένα με ερωτηματικό: Το πρώτο στοιχείο είναι ένας το πολύ διψήφιος αριθμός που αντιπροσωπεύει τον χρόνο της περιόδου σύνδεσης. Το δεύτερο στοιχεία είναι ένα μυστικό αναγνωριστικό της περιόδου σύνδεσης. Το τρίτο στοιχείο (προαιρετικό) είναι η εμφάνιση μιας ασφαλούς σημαίας, αν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία ασφαλούς περιήγησης. Session
act Third Party

(facebook.com)

Session Περιέχει μια που αντιπροσωπεύει τον χρόνο κατά τον οποίο ο χρήστης έχει συνδεθεί. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ δύο περιόδων σύνδεσης για τον ίδιο χρήστη, που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Ο χρόνος ζωής αυτού του cookie εξαρτάται από την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου “κρατήστε με συνδεδεμένο”. Εάν έχει οριστεί θετικά, το cookie λήγει μετά από 90 ημέρες αδράνειας. Διαφορετικά, το cookie είναι ένα cookieπεριόδου σύνδεσης (session).

Session
c_user Third Party

(facebook.com)

Persistent Περιέχει το αναγνωριστικό του χρήστη που είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή.

Ο χρόνος ζωής του εξαρτάται από την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου “κρατήστε το συνδεδεμένο”. Εάν έχει οριστεί θετικά, το cookie λήγει μετά από 90 ημέρες αδράνειας. Διαφορετικά, το cookie είναι ένα cookie περιόδου σύνδεσης και κατά συνέπεια θα διαγραφεί όταν το πρόγραμμα περιήγησης τερματιστεί.

90 ημέρες
datr Third Party

(facebook.com)

Persistent Αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται για να συνδεθεί στο Facebook ανεξάρτητα από το συνδεδεμένο χρήστη.

 

2 έτη
locale Third Party

(facebook.com)

Persistent Εγκαθίσταται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) όταν έχει υπάρξει πρόσφατα έξοδος από το facebookκαι ξανά είσοδος. 7 ημέρες

 

 

Τι θα συμβεί αν απενεργοποιήσετε τα cookies;

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Παρακάτω θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

Google Chrome

Mozilla

Microsoft Internet Explorer

Opera

Safari

MicrosoftEdge

 

Local storage & Session storage

Πρόκειται για χώρους αποθήκευσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) στους οποίους αποθηκεύονται μικρά αρχεία που δημιουργούνται από έναν ιστότοπο.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο local storage, διατηρούνται μόνιμα στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και διαγράφονται μόνο μέσω της γλώσσας Javascript, ή μέσω της “χειροκίνητης” διαγραφής του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο session storage, διατηρούνται προσωρινά στο πρόγραμμα περιήγησης και διαγράφονται με το κλείσιμό του.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα αρχεία που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπο workingmoms.gr, καθώς και η κατηγορία Local/Session Storage.

Αρχείο Local / Session storage Σκοπός
rc::a Local storage Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαφήμισης video και για τη διασφάλιση της συνάφειας του video–διαφήμισης με τον συγκεκριμένο επισκέπτη. Περιορίζει τον αριθμό των επισκέψεων που εμφανίζονται στο ίδιο διαφημιστικό περιεχόμενο.
rc::b Session storage Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τον άνθρωπο από το ρομπότ.
rc::c Session storage Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τον άνθρωπο από το ρομπότ.
_at.hist.# Local storage Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα κοινοποίησης AddThis για να αποθηκεύει το ιστορικό του χρήστη.
_at.cww Local storage Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα κοινοποίησης AddThis.
at-lojson-cache-# Local storage Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα κοινοποίησης AddThis.
at-rand Local storage Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα κοινοποίησης AddThis.
google_adsense_settings Local storage Χρησιμοποιείται από το Google AdSense με σκοπό να δημιουργεί πειράματα με τις διαφημίσεις που προβάλλονται σε έναν ιστότοπο.
google_ama_config Local storage Συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη σε ιστοτόπους, όπως τον αριθμό των επισκέψεων, τον μέσο χρόνο παραμονής στον ιστότοπο και τις σελίδες που έχει ανοίξει.
google_experiment_mod# Local storage Χρησιμοποιείται από το Google AdSense με σκοπό να δημιουργεί πειράματα με τις διαφημίσεις που προβάλλονται σε έναν ιστότοπο.
yt-remote-cast-installed Session storage Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενσωματωμένων βίντεο YouTube.
yt-remote-connected-devices Local storage Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενσωματωμένων βίντεο YouTube.
yt-remote-device-id Local storage Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενσωματωμένων βίντεο YouTube.
yt-remote-fast-check-period Session storage Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενσωματωμένων βίντεο YouTube.
yt-remote-session-app Session storage Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενσωματωμένων βίντεο YouTube.
yt-remote-session-name Session storage Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενσωματωμένων βίντεο YouTube.
yt-remote-cast-available Session storage Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενσωματωμένων βίντεο YouTube.
yt-player-headers-readable Local storage Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα βίντεο του ιστοτόπου και χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει περιεχόμενο βίντεο σχετικό με τις προτιμήσεις του χρήστη.
yt-player-bandwidth Local storage Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο βάσει της συσκευής και των ρυθμίσεων δικτύου του επισκέπτη.
google_pem_mod Local storage Αταξινόμητο
onesignal-pageview-count Session storage Χρησιμοποιείται από την OneSignal προκειμένου να επεξεργαστεί στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοτο.
Tabld Session storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
Session Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
channel_sub:# Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
CacheStorageVersion Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
LH;;tabs# Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
dml;;ssv Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.qc Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
_c;;i Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.ueh Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.zpc Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
udla::last-ei Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
google_pub_config Local storage Χρησιμοποιείται από το Google Analytics. καταγράφει ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη, όπως ο αριθμός των περιόδων σύνδεσης και η διάρκεια των περιόδων σύνδεσης.
newsletter_editor.spectrum.palette Local storage Χρησιμοποιείται από το newsletter plugin
algoliasearch-client-js Local storage Βελτιστοποιεί τη λειτουργία της γραμμής αναζήτησης ιστοτόπου, προσφέροντας ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης.
at-lojson-cache-ra-59114258b176ea3c Local storage Χρησιμοποιείται για την αναζήτηση.
google-upload::stats Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
google_notifications_values_tokens_# Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
yt-upload-recovery# Local storage Χρησιμοποιείται από το YouTube.
yt.innertube::nextId Local storage Χρησιμοποιείται από το YouTube.
yt.innertube::requests Local storage Χρησιμοποιείται από το YouTube.
cdidis Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
lv Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
nullctx Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
tup Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
Bandicoot:PowerEditor Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
RTC_CALL_SUMMARY_summary Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
_cs_desktopNotifsEnabled Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
fb_album_recovery Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
fb_sounds_playing3 Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
ga_client_id Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
marketplaceLoggingBookmarkLogTimestamp Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
videoPlayerControllerLastVolumeBeforeMute Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
videoPlayerControllerVolume Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
__feed_ra-59114258b176ea3c_per-2 Local storage Χρησιμοποιείται για το feed.

Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies,με τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το workingmoms.grστο email info@workingmoms.gr.

 

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα Πολιτική.

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 15/11/2019.

Σε κάθε τροποποίηση, θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.

Το workingmoms.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την Πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.