Αυτοεκτίμηση και Αυτοπεποίθηση. Ποια είναι η διαφορά;

Αυτοεκτίμηση και Αυτοπεποίθηση. Ποια είναι η διαφορά;

Παρ’ όλο που οι περισσότεροι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν σαν συνώνυμα, είναι διαφορετικές έννοιες. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα από τα πολλά τμήματα της αυτοεκτίμησης, που είναι πολύ πιο ευρεία έννοια. Μια από τις βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο είναι πως ενώ και τα δύο χρειάζονται μια σταδιακή διαδικασία για να οικοδομηθούν, η αυτοεκτίμηση θέλει αρκετό καιρό για να χτιστεί, ενώ η αυτοπεποίθηση μπορεί να αποκτηθεί πολύ πιο άμεσα.

Η αυτοπεποίθηση συνίσταται στην πίστη που έχει κάποιος στην ικανότητά του να πετυχαίνει τα πράγματα που θέτει ως στόχο. Μπορεί κανείς να έχει αυτοπεποίθηση σε έναν τομέα της ζωής του και να στερείται αυτοπεποίθησης σε άλλους. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να νιώθει πολλή αυτοπεποίθηση στη δουλειά του, αλλά να του λείπει σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και τη διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων.

Η αυτοεκτίμηση από την άλλη πλευρά, έχει να κάνει με την αίσθηση που έχει κανείς για την προσωπική του αξία. Αναφέρεται στο πόσο σημαντικός νιώθει κανείς για τον εαυτό του ανεξάρτητα από τα επιτεύγματά του. Είναι πολύ πιο ευρύς όρος από την αυτοπεποίθηση με την έννοια ότι είναι το σύνολο των πεποιθήσεων που έχει κανείς για τον εαυτό του σε σχέση με αυτά που καταφέρνει, τα συναισθήματα του, την συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους, την συμπεριφορά των άλλων απέναντί του, τα γεγονότα της ζωής του, την αντίληψη του σώματός του κ.ο.κ

Η αυτοεκτίμηση έχει πολύ πιο διευρυμένες συνέπειες από την αυτοπεποίθηση. Επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους, το είδος των γεγονότων και των ανθρώπων που προσελκύουμε στη ζωή μας, τη σωματική και ψυχική μας υγεία και πολλά άλλα. Πάνω στη βάση μιας υψηλής αυτοεκτίμησης μπορεί να οικοδομηθεί και μια υψηλή και γνήσια αυτοπεποίθηση.

Είναι σημαντικό κανείς να καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο ώστε να κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του, καθώς και σε ποια θέματα χρειάζεται να δουλέψει σε σχέση με την προσωπική του ανάπτυξη.

Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να αλλάξετε στη ζωή σας είτε πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα είτε για τη βελτίωσή σας σε κάποιο τομέα, ξεκινήστε από την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης σας.

πηγή

Ευ ζην