Πώς μπορούν οι γονείς και οι δάσκαλοι να προωθήσουν στα παιδιά την αγάπη για τα ζώα και τη φύση;

Πώς μπορούν οι γονείς και οι δάσκαλοι να προωθήσουν την αγάπη για τα ζώα και τη φύση μέσα από μια επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο; Πάντα μιλώντας... Περισσότερα...