Νέο βιβλιάριο υγείας παιδιών

Νέο βιβλιάριο υγείας παιδιών

Ένα πολύ πιο πλήρες βιβλιάριο υγείας παιδιού, σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα, με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες για κάθε ηλικία και στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, από τη γέννηση έως τα 18 του χρόνια, έχουν πλέον στη διάθεσή τους παλιοί και νέοι γονείς!

Νέα Βιβλιάρια Υγείας (δείτε τα εδώ) για τα Παιδιά εκδίδονται το 2017 από το υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού, από τη γέννηση έως τα 18 του χρόνια. Οι γονείς πρέπει να το έχουν μαζί τους όταν πηγαίνουν στον γιατρό ή σε κάποια υπηρεσία Υγείας, αλλά και όταν ταξιδεύουν.

Τα νέα βιβλιάρια περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των εξετάσεων που πρέπει να γίνονται στα παιδιά και τους εφήβους έως 18 ετών, καθώς και πληροφορίες για το μητρικό θηλασμό, τους εμβολιασμούς, τη διατροφή, το σχολείο, την παρακολούθηση ανάπτυξης του παιδιού, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τη χρήση ουσιών, τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη στοματική υγεία.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των παιδιών είναι σημαντική, όχι μόνο για την ιατρική διάγνωση και θεραπεία κοινών προβλημάτων υγείας και την έγκαιρη υποψία σοβαρών διαταραχών, αλλά και για τις πολύτιμες ευκαιρίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας που παρέχει. Η συστηματική παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών, καθώς και ηυποστήριξη των γονέων αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των παιδιών και βασικό άξονα του βιβλιαρίου.

Κάθε ηλικία έχει ειδικά χαρακτηριστικά τόσο σε σχέση με τις βιολογικές όσο και με τις συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.
Επιλέχθηκαν συγκεκριμένες ηλικίες που είναι κατάλληλες για την εκτίμηση της υγείας, της ανάπτυξης και των αναγκών φροντίδας του παιδιού και της οικογένειας και δίνονται αδρές κατευθύνσεις για το περιεχόμενο της εξέτασης στις ηλικίες αυτές, με στόχο τη δυνατότητα σφαιρικής και στοχευμένης προσέγγισης του παιδιού και της οικογένειας.

Το νέο βιβλιάριο βοηθά τους γονείς να παρακολουθούν την πορεία ανάπτυξης του παιδιού τους και να συζητούν με τον γιατρό τους θέματα που τους απασχολούν στις διαφορετικές ηλικίες του παιδιού.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης και εξέλιξης της διάπλασης και συμπεριφοράς και καλό είναι να αποφεύγονται συγκρίσεις ανάμεσα στα παιδιά.

Συντάκτες

Η σύνταξη του Βιβλιαρίου Υγείας ανατέθηκε το 2016 από το υπουργείο Υγείας σε ομάδα ειδικών, την οποία αποτελούσαν οι εξής επιστήμονες:
Ι. Αντωνιάδου – Κουμάτου (αναπτυξιακή παιδίατρο, διευθύντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού), Τ. Παναγιωτόπουλο (παιδίατρο – επιδημιολόγο, καθηγητή, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας), Α. Αττιλάκο (επίκουρο καθηγητή Παιδιατρικής, Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”, Θ. Λύτρα (ιατρό Εργασίας, συνεργάτη Τοµέα Υγείας του Παιδιού, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας), Α. Ξεκαλάκη (παιδίατρο, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής), Α. Παπαδημητροπούλου (παιδίατρο, διευθύντρια ΠΕ∆Υ Νέας Φιλαδέλφειας), Α. Πρασούλη (αναπτυξιακή παιδίατρο, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής).

Υγεία